با اتصال وب سایت پریکس به درگاه پرداخت PAYPING (پی پینگ) مورد تایید تمامی بانک های عضو شتاب و بانک مرکزی ایران از این پس کاربران گرامی می توانند خریدهای خود را اطریق کارت های عضو شبکه شتاب پرداخت نمایند.