تهران خیابان فتحی شقاقی خ صدیقی (کاج شمالی) پلاک 143 واحد 1
با ما تماس بگیرید
021-91004437

پردازنده ها


پردازنده ها


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

GD32F330C8T6

67,000 تومان

GD32F103RET6

142,000 تومان
10٪

GD32F103VBT6

142,000 129,000 تومان
11٪

GD32F103RCT6

123,000 110,000 تومان

STM32G070RBT6

47,500 تومان

STM32F411VET6

499,000 تومان

STM32F401RCT6

149,000 تومان

ATSAMS70N19B-AN

899,000 تومان

ATSAM4S2BA-AU

239,000 تومان

ATSAML21G18B-AU

439,000 تومان

ATSAMD20G16B-MN

229,000 تومان

ATSAMD20E16A-AU

239,000 تومان

STM32H743IIT6

539,000 تومان

ATSAMD10C13A-SSNT

129,000 تومان

AT91SAM7X256C-AU

849,000 تومان

LPC1768FBD100

335,000 تومان

STM32F407VET6

379,000 تومان

STM32F103RCT6

89,500 تومان

STM32F103RBT6

83,400 تومان

STM32F103C8T6

99,000 تومان